Šta Vam nudimo?

Agencija Alter Ego nudi podrazumevani spektar usluga koje karakterišu savremen Web dizajn, ali i šire od toga. U svom radu pridržavamo se osnovnog postulata da se želja klijenta po svaku cenu ispoštuje, te da se do krajnjeg rezultata dođe isključivo uz aktivnu ulogu svih zainteresovanih strana. Svaki sajt je priča za sebe i u tom smislu zadatku se uvek pristupa od nule, anketiranjem klijenta i ulaženjem u srž njegovih potreba, uz mogućnost kontinuiranog monitoringa i uvažavanja sugestija tokom procesa izrade sajta.

Naš princip je iznalaženje unikatnih i originalnih rešenja kako bi svaki sajt dobio pečat prepoznatljivosti na mreži. Prilikom rada maksimalno izbegavamo upotrebu šablona i držimo se "manufakturnog" rada što je više moguće, čime se donekle produžava period izrade, ali i osigurava originalan pristup svakom pojedinačnom poslu.


Kako odrediti dizajn sopstvene prezentacije...    >>>

Specifičnost web dizajna ogleda se u načinu prustupa samom poslu, kao i odnosu na relaciji dizajner-klijent. Klijent mora imati ideju šta tačno želi da postigne i makar u osnovnim crtama izraziti viziju kakvu prezentaciju želi da kreira, dok je posao dizajnera da tu viziju pretoči u delo. Ali u centru pažnje zapravo se nalazi treća strana - posetilac web sajta, kome mora biti podređena čitava ideja jer od toga zavisi i uspeh same prezentacije.

Tu dolazi do izražaja kompleksnost posla web developera (dizajnera u širem smislu reči) čiji je zadatak da izađe u susret vizijama klijenta, da upotrebi svu svoju maštu i znanje kako bi sajt uobličio na željeni način, da bude efikasan i u isto vreme originalan, a na koncu da svoj rad prilagodi različitim web pretraživačima čije specifičnosti često zadaju glavobolje u iznalaženju optimalnih rešenja. Sve to imajući uvek u vidu šaroliku strukturu posetilaca sajtova, te optimizujući kreaciju u korist klijenta i njegovih potreba.

Jedna od osnovnih dilema jeste sam pristup dizajnu. U želji da pokaže svo svoje znanje developer (dizajner) može upasti u zamku da pretrpa sajt raznim kompleksnim rešenjima koja ne samo što povećavaju "težinu" same strane (shodno tome i brzinu učitavanja), već rizikuje da korisnici sa slabijim performansama računara ili neinstaliranim plugin-ima, odnosno novijim verzijama pretraživača, ostanu uskraćeni za izgled prezentacije u originalnoj izvedbi. Uprkos raznim trikovima i načinima za premošćavanje takvih situacija, uvek postoji rizik da razigran i pretrpan sajt odbije umesto da privuče posetioca.

Sa druge strane ni igranje "na sigurno", odnosno upotreba školskih, univerzalno prihvaćenih, jednostavnih i praktičnih rešenja ne mora uvek biti i optimalan način da sklopite Vašu prezentaciju. U tom slučaju postoji rizik da se u moru sličnih i "već viđenih" rešenja utopite u neki prosek, da ostanete nezapaženi, a time često nećete postići željeni cilj da Vas se posetilac seti i rado vrati na Vaš sajt.

Sve to developer (dizajner) mora imati na umu kada za Vas kreira prezentaciju, a ključna je dobra procena i "ulaženje" u um i potrebe, kako klijenta, tako i njegove ciljne grupe. Jasno je da će pristup biti različit prilikom kreiranja prezentacije za neku firmu ili javnu organizaciju (gde se strogost i uniformnost nameće kao imperativ), u odnosu na prezentacije zabavnog i reklamnog karaktera koje podrazumevaju veći stepen originalnosti i maštovitosti.

Dakle, ključna stvar u celom poslu jeste jasno definisanje i profilisanje ideja klijenta, te pravilno razumevanje istih od strane developera koji te ideje treba da otelotvori na najadekvatniji mogući način. Kako bi Vam malo olakšali posao oko samog dizajna, odnosno inspiracije za Vaš budući sajt, upućujemo Vas na CSS Garden, odnosno prezentaciju u okviru koje možete pronaći neke od primera modernog dizajna, te na jednom mestu sagledati moć CSS-a kao nezaobilaznog stila izrade aktuelnih sajtova.

Konačno, što se tiče Agencije Alter Ego i prezentacije na kojoj se trenutno nalazite, ideja je upravo bila demonstrirati efekat mirenja dva različita stila na jednom mestu i kombinovanje često nespojivih ideja - stroge poslovnosti sa razigranošću i maštovitošću. Iako generalno poštujemo neke univerzalne principe izrade stranica, preferiramo atipična i originalna rešenja u slučaju da takav koncept odgovara klijentu. Kruta pravila html-a se mogu zaobići, dizajn ne mora uvek biti "kockast", školski i već viđen, ivice mogu biti zaobljene i sajt može poprimiti fluidan oblik, što je bila ideja vodilja i prilikom izrade naše prezentacije.

Svesno smo donekle žrtvovali dizajn na uštrb obilja teksta koji često "ubija" prostor i ideje, jer nam je namera bila da na jednom mestu ponudimo obilje korisnih informacija. Kombinovali smo retro elemente sa modernim dizajnom, a upotrebu efekata sveli na razuman nivo imajući u vidu svrhu i karakter ciljne grupe. Procenu uspeha čitave ideje mogu dati samo oni kojima je prezentacija i namenjena. U tom smislu biće nam drago da saslušamo Vaše mišljenje, zamerke, kritike ili eventualne pohvale. Ovo je samo jedna vizija podložna neprekidnom usavršavanju i evoluiranju, a čitav neiscrpni spektar ideja, zamisli, efekata i rešenja čeka da bude primenjen ukoliko se odlučite za saradnju sa nama.


Cenovnik usluga

Cenovnik usluga nije fiksiran i u međusobnoj je korelaciji sa vrstom i količinom ubačenih elemenata, odnosno zavisi od složenosti same web prezentacije. Prilikom anketiranja zainteresovanih klijenata postiže se dogovor i o vrednosti posla, nakon što se stekne uvid u želje i potrebe klijenta. I naša najniža ponuda podrazumeva prepoznatljiv dizajn i implementaciju svih neophodnih atributa koji čine kvalitetne i aktuelne web prezentacije.

Taksativno nabrajamo usluge koje vršimo u ili van sklopa bazičnog web dizajna:

Grafički dizajn:

 • osmišljavanje i izrada logotipa i vizuelne identifikacije za pravna i fizička lica,
 • osmišljavanje i izrada rešenja za plakate, flyere, reklame, vizitkarte i ostale nenabrojane grafičke elemente,
 • retuširanje i obrada digitalne fotografije.

Animacija:

 • izrada banera,
 • izrada animacija, animiranih reklama, slide prezentacija i (klasičnih ili animiranih) web ikonica,
 • izrada preloadera.

Web Dizajn:

 • izgradnja manje ili više kompleksne web prezentacije,
 • izrada klasične ili nestandardne (animirane) navigacije,
 • unos fotografija i slika, implementacija slide show prezentacija,
 • unos i obrada svih vrsta teksta u digitalnoj formi,
 • unos meta tagova i vršenje svih bitnih poslova oko adekvatne optimizacije sajta na pretraživačima,
 • mogućnost izrade interaktivnih sajtova, ubacivanja skripti u vidu anketa, obrazaca, statistike, formulara po potrebi klijenta,
 • implementacija različitih tipova widgeta i dodataka na prezentaciju, tipa vremenske prognoze, kursne liste i slično,
 • mogućnost postavljanja sajta na internet, naknadnog ažuriranja, proširivanja i unapređivanja uz saglasnost klijenta, kao i eventualnog održavanja na nedeljnoj ili mesečnoj bazi,
 • savetodavne usluge vezane za izbor domena, hosting servisa, odabira dizajna, boja i svega ostalog što karakteriše proces izrade i emitovanja web prezentacije.

Nestandardne usluge:

 • besplatno reklamiranje klijenata na našoj prezentaciji, posredovanje i međusobna razmena banera ili klasičnih reklama u cilju većeg prisustva na mreži,
 • mogućnost prevoda na engleski jezik,
 • izrada Power Point prezentacija.

Alter Ego Knjigovodstvene usluge:

 • kompletno vođenje poslovnih knjiga, izrada bilansa, završnih računa, zastupanje klijenata i ostale usluge iz domena računovodstva, uz savetodavno delovanje, o čemu više možete saznati na ekonomskom, odnosno zasebnom odeljku naše web prezentacije